top of page

Das Internet

Välj pass för tjänstgöring

Tack för din anmälan och insats!

Arbetshelger
Datum
Beskrivning
Maskin
Bana
Fastighet
Kommer
10/05/2024
Banarbete
PG
BLA, AA
JL, DL
11/05/2024
Banarbete
PG
BLA, AA, GB
12/05/2024
Banarbete
PG
BLA, AA, GB
16/05/2024
Banarbete, Stensjörakan
LF, LEG, TK
17/05/2024
Banarbete, Stensjörakan
LEG, TK, NH, MA
18/05/2024
Förberedelser glasståg
UÅn
OR, TK, LEG
19/05/2024
Förberedelser glasståg
UÅn
OR, TK
06/06/2024
GB
07/06/2024
GB
08/06/2024
GB
09/06/2024
GB
29/06/2024
Förberedelser sommartrafiken
30/06/2024
Förberedelser sommartrafiken
bottom of page