top of page

Intranet

Då är det än en gång dags för Ohsabanans dagar 🙂 Det mesta är sig likt från 2023 men med skillnaden att på söndagen är det tillagt 2 turer till Bor och uppehållet i Gimarp under nattåget är förlängt med 10 minuter. Tanken är att hitta en kombination av tågfest och familjedag som också ska vara roligt för oss aktiva. För lördagen finns 2 alternativ, en tidtabell med bevakning i stensjön och en utan. Vilken som kommer användas beror på personaltillgången. Utgångspunkten är att Stensjön ska vara bevakad.

 

Nedan finns tjänstgöringsanmälan. Beskrivningen av tjänsterna finns längst ned på sidan. För de tjänster som inte är för tågen väljer man Kommer i rullisten Välj tjänst för aktivitet.

Lördag A
Lördag kväll
Söndag

Välj pass för tjänstgöring

Tack för din anmälan och insats!

Tjänstgöring Ohsabanan dagar 2024
Tjänst
Tbfh
Lokf
Eld
Bre
Kommer
Uppdaterad
24/8 Polska loket
JP
OR
DL
x
24/8 Ånglok A
MBM
PG
x
24/8 Ånglok B
x
24/8 Ohsan
URB
x
x
24/8 Godståg 301
x
AS
x
x
24/8 Godståg 302
x
AS
x
x
24/8 Polska loket nattåg
x
24/8 Brigadlok nattåg
OR
JP
x
24/8 Växling
x
x
x
x
24/8 Lokservice
x
x
x
x
24/8 Tkl Ohs dag
x
x
x
x
ÅA
24/8 Tkl Ohs kväll
x
x
x
x
ÅA
24/8 Tkl Gimarp dag
x
x
x
x
24/8 Tkl Gimarp kväll
x
x
x
x
24/8 Tkl. Stensjön
x
x
x
x
LC
24/8 Biljettförs. Ohs
x
x
x
x
24/8 Amatörlok
x
x
x
x
24/8 Guidad tur
x
x
x
x
24/8 Servering Gimarp
x
x
x
x
24/8 Kommer
x
x
x
x
25/8 Polska loket
x
25/8 Ånglok A
MBM
PG
DL
x
25/4 Ånglok B
AS
x
25/8 Ohsan
URB
x
x
25/8 Tkl Ohs
x
x
x
x
CP
25/8 Tkl Gimarp
x
x
x
x
LC
25/8 Biljettförs. Ohs
x
x
x
x
ÅA
25/8 Servering Gimarp
x
x
x
x
25/8 Växling
x
x
x
x
25/8 Lokservice
x
x
x
x
JP
25/8 Kommer
x
x
x
x
Beskrivning av tjänstgöring Ohsabanan dagar 2024

24/8 Polska loket - Två turer till Bor Norra

24/8 Emsfors - 3 turer till Gimarp

24/8 Ohsan - En tur till bor Norra och en till Gimarp

24/8 Godståg 301 - Kör koppel upp till Gimarp med Ohsan och sedan tillbaka till Ohs under fm.

24/8 Godståg 302 - Kör en tur till Gimarp under em.

24/8 Polska loket nattåg - En tur till Bor Norra. Kopplas ihop med tåg 40 i Gimarp och går koppel ned till Ohs. I Gimarp är det 30 minuter uppehåll då serveringen är igång.

24/8 Emsfors nattåg - En tur till Gimarp. Kopplas ihop med tåg 39 i Gimarp och går koppel ned till Ohs. I Gimarp är det 30 minuter uppehåll då serveringen är igång.

24/8 Amatörlok - Våra besökare kommer få möjlighet att köra Gullefjun på bruksspåret. Biljetter säljs i stationshuset. mellan kl. 11-15.

24/8 Guidad tur - Tanken är att ha 4 guidade turer under dag (10 personer i varje grupp) och utifrån planscherna fritt prata utifrån bilderna.

24/8 Tkl Ohs dag - Tkl för trafiken under dagen.

24/8 Tkl Ohs kväll - Tkl för nattåget.

24/8 Tkl Gimarp dag - Tkl för trafiken under dagen.

24/8 Tkl Gimarp kväll - Tkl för nattåget.

24/8 Biljettförs. Ohs - Sälja biljetter i stationen mellan 9:30-13:00. Ingen SÄO krävs.

24/8 Lokservice - Avlastar lokpersonalen under lunchen med kolning och vattentagning

24/8 Växling - Sköta all växling i Ohs

24/8 Servering Gimarp - Serveringen i Gimarp kommer vara igång. Korvgrillning och sälja glass.

24/8 Kommer

25/8 Polska loket - 2 turer till Gimarp och 1 till Bor

25/8 Emsfors - 3 turer till Gimarp

25/8 Ohsan - 1 tur till Bor

24/8 Godståg 301 - Kör koppel upp till Gimarp med Ohsan och sedan tillbaka till Ohs under fm.

24/8 Godståg 302 - Kör en tur till Gimarp under em.

25/8 Tkl Ohs

25/8 Tkl Gimarp

25/8 Biljettförs. Ohs

25/8 Lokservice

25/8 Växling Ohs

25/8 Kommer

bottom of page