top of page

GDPR/Sekretesspolicy

Såhär behandlar OBJ dina personuppgifter:

Enligt dessa principer behnadlar Ohs Bruks Järnvägs Musieförening (vidare även kallat ”Ohs”, ”föreningen”) personuppgifter:

Ohs samlar bara in de personuppgifter om dess aktiva medlemmar, medlemmar och besökare som är absolut nödvändiga för att driva verksamheten. 

Styrelsen i Ohs är personuppgiftsansvarig och det är hit vänder du dig i följande ärenden:

  • Få tillgång till de uppgifter vi har sparat kring dig

  • Ändra felaktiga personuppgifter rättade

  • Få dina personuppgifter raderade

  • Få information om hur länge vi har för avsikt att spara dina personuppgifter

 

Kontaktuppgifter till Ohs:

Telefon:                     0370-651111 

E-post:                      Kontakt

Postadress:              Ohs Bruks Järnvägs Museiförening

                                   Box 179

                                   351 04 Växjö

Om du har klagomål kring Ohs hantering av dina personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen med följande kontaktuppgifter:

Telefon:                    08-657 61 00 

E-post:                     datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress              Datainspektionen, Box 8114104 20 Stockholm                      

Besöksadress:        Drottninggatan 29, plan 5

bottom of page