top of page

Intranet

Välj pass för tjänstgöring

Tack för din anmälan och insats!

Tjänstgöring Glasståget
Datum
Tkl
Tbfh
Lokf
Eld
Bre
Mf.brv
Brv
Servering
Stn.värd Ohs
Kommer
25/05/2024
ÅA
TL
SS
PS
LFO
AN, MW, VJ, AM, IS
EB, GBN
26/05/2024
ÅA
TL
SS
PS
GB
AN, MW, VJ, AM
EB, GBN
MA, HN
27/05/2024
Avställning
01/06/2024
LF
KA
BJ
PG
GB
GBN
EB
AN, MW, VJ, AM
02/06/2024
LF
CJ
PG
BJ
GB
GBN
EB
AN, MW, VJ, AM
LEG
03/06/2024
Avställning
Tjänstgöring Sommartrafik
Datum
Tkl
Tbfh
Lokf
Eld
Bre
Mf.brv
Brv
Kommer
Kommentar
12/07/2024
Bansyn
x
x
x
x
x
x
13/07/2024
MBM
JP
14/07/2024
MBM
JP
15/07/2024
Bansyn
x
x
x
x
x
x
JP
16/07/2024
JP
17/07/2024
JP
18/07/2024
JP
19/07/2024
Bansyn
x
x
x
x
x
x
20/07/2024
LC
PG
21/07/2024
PG
LC
23/07/2024
LC
"ULJ"
MG, DH, Jakob, Henrik , Dan
Rasmus, turfördelning senare/LEG
24/07/2024
"ULJ"
"ULJ"
LC
MG, DH, Jakob, Henrik , Dan
Rasmus, turfördelning senare/LEG
25/07/2024
LC
"ULJ"
"ULJ"
MG, DH, Jakob, Henrik , Dan
Rasmus, turfördelning senare/LEG
26/07/2024
Bansyn
x
x
x
x
x
x
27/07/2024
28/07/2024
30/07/2024
Jim
LC
31/07/2024
Jim
LC
01/08/2024
Jim
LC
02/08/2024
Bansyn
x
x
x
x
x
x
03/08/2024
PS
JA
04/08/2024
PS
JA
09/08/2024
Bansyn
x
x
x
x
x
x
10/08/2024
LC
PG
11/08/2024
LC
PG
Tjänstgöring beställningståg
Datum
Kund
Sträcka
Antal passagerare
Beskrivning
Tkl
Tbfh
Lokf
Eld
Bre
Mf.brv
Brv
Kommer
15/06/2024
SMOK
Bor - Ohs ToR
40
SMOK anländer till Bor med sin X16-vagn. Åker sedan Bn-Ohs ToR, lunch i Gimarp på tillbakavägen.
LEG
OR
HN
22/07/2024
Maertens (det s k tysktåget)
Ohs-Bor enkel
Max 41 inkl guiden
Ohs-Bor enkel 13.00-15.30 med tre fotokörningar. 12.00 guidning på tyska i Ohs. Någon tysktalande måste tjänstgöra på tåget. Detaljer görs upp 24-07-01, kan innebär smärre justeringar av tiden.
IB
LEG
DH
LC
29/07/2024
Privat sällskap
Ohs - Gimmarp ToR
15
Ånga
Tjänstgöring Tomtetåg
Datum
Tkl
Tbfh
Lokf
Eld
Bre
Servering
Tomte
Snöberedskap
Kommer
30/11/2024
URB
OR
30/11/2024
Julbord
URB, OR
01/12/2024
URB
02/12/2024
Avställning
07/12/2024
PG
07/12/2024
Julbord
08/12/2024
PG
09/12/2024
Avställning
bottom of page