top of page

Personvagnar

Personvagn 7

Ohsabanan är i behov av att förnya och förbättra sin personvagnspark. 

Ett förslag till ny personvagn anpassad för både sommar- som vintertrafik presenterades redan 2012, men projektet kunde påbörjas först 2017.

Vagnen har ingen exakt förebild, men utgår från Decauvilles KE-vagnar, som kallades för ”Baladeuser”. Dessa öppna sommarvagnar fanns i ett stort antal hos HRRJ, Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg. För att klara vintertrafiken på HRRJ byggdes flera av Baladeuserna in med en riktig kupé. Vår förebild är en sådan vagn men har anpassats till vår egen järnvägs behov. Tre av HRRJ:s baladeuser såldes till Ohs Bruk efter HRRJ:s ombyggnad till normalspår 1906. Ohs Bruk använde dem som flakvagnar, mest för transport av pappersmassa. Vagnstypen har alltså funnits på Ohsabanan under bruksbanetiden men var skrotade innan vår förening bildades 1970. 

Vagnsbygget har utgått ifrån Decauvilles originalritningar omgjorda i modernt Cadprogram. Ramverket har nitats precis som i original, men de inre och inte synliga delarna av ramen är svetsade. Vagnskorgen har en stomme av fyrkantrör av stål men är i övrigt helt av trä. Taket är byggt helt efter förebilden med pärlspont och takduk. Skjutdörrarna och bänkarnas ben har förebild från Nättrabybanan, NAEJ. De 20 fönstren är tillverkade av ek och är liksom dörrarna glasade med härdat glas.

Själva bygget påbörjades 2018 med tillverkningen av ramen och renovering av två boggier som ursprungligen kommer från Nitro Nobel i Gyttorp. Det är svensktillverkade boggier med rullager. Våren 2019 nitades ramsidorna och boggierna blev färdigrenoverade under sommaren. Takbygget påbörjades hemma hos en medlem. Tillverkningen av de vackra skjutdörrarna i ek påbörjades, också de på ett externt snickeri. En snickare som är medlem byggde fönstren och en annan medlem, också han snickare, svarvade de tjusiga benen till långbänkarna. 

2020 blev vagnsramen klar och kunde förenas på prov med boggierna. Sommaren 2020 kom de båda takdelarna till Ohs Bruk och på hösten kom ramen slutligen på boggierna, vagnskorgens rördelar monterades liksom de båda takdelarna och plötsligt såg det ut som en vagn. Bygget fortsatte sedan under hela 2021 och våren 2022. Vagnskorgen växte fram liksom de vackra grindarna och plattformsräckena som tillverkades av en medlem. Slutfinish gjordes i juni och den 8 juli 2022 kunde vagnen tas i drift efter några år med intensivt arbete av många av föreningens medlemmar. 

Stavsjövagnar

Då Stafsjö Järnväg lades ned 1939 köpte Ohs Bruk AB fyra stycken timmertruckspar för att lättare transportera stockar till sågen och stolpar från impregneringsverket.

Då bruket efter 1945 bestämt sig för att börja elda med olja så togs ett truckpar in för att bygga en lång tankvagn, hela projektet föll slutligen på att miljökraven var för hårda redan då och den halvfärdiga vagnen ställdes i Gimmarp.
 

När SJ kunde erbjuda från ”Dörr till dörr-transporter” med storbehållare (storbehållare är en föregångare till dagens lastväxlarcontainrar, det vill säga en lös behållare som kunde transporteras på den stora järnvägen för att sedan växlas över på t.ex. en lastbil eller smalspårsvagn) bestämde sig bruket för att börja utnyttja detta för svaveltransporterna. För att kunna frakta dessa storbehållare på Ohsabanan behövde man bygga specialvagnar, återigen kom timmertruckarna från Stafsjöbanan till användning.

De tre återstående truckarna togs in på verkstaden och byggdes om med de tyska feldtbahnboggiena som förebild, svängeln behölls dock och mellan dessa byggdes en ram av U-balk upp, flaket blev då 10 meter långt och två meter brett vilket även passade bra för massavedens längd och måtten på de färdiga balarna med pappersmassa. I flaket fälldes två spår in över vardera boggin så att storbehållarna kunde spelas över från normalspårsvagnarna i Bor, på flaket mellan dessa lastades sedan andra varor som skulle transporteras.

Dessa tre vagnar fungerade mycket bra och därför byggdes den gamla oljevagnen om efter samma konstruktion förutom att den byggdes utan spår för storbehållarna. Ingen av vagnsramarna är identisk med någon av de andra utan alla är uppbyggda på olika sätt, vilket nog får anses som rätt underligt.
 

 Vagn 1 och 2 är våra första personvagnar, under de första turerna på 1970-talet så var det egentligen bara två långbänkar och ett staket, på staketet band man fast små björkar för att skydda resenärerna från allt för närgångna grenar utefter banan, rätt snabbt fick de dock riktiga personvagnskorgar utan fönster. Dessa två vagnar utgör fortfarande stommen i våra persontåg och den ena är utrustad med ramp för att kunna ta emot rullstolsburna resenärer.

Övriga vagnar

Bild
Nr
Typ
Antal axlar/bromsade
Vikt
Antal sittplatser
Tillverkare*/år
Föregående ägare
Övrigt
Längd
Sortering
1
Personvagn
4/2
9 ton
35
OBJ*/1971
Ohs Bruk AB
Sommarvagn utan värme (Stavsjö)
10600mm
2
Personvagn
4/2
9 ton
35
OBJ*/1972
Ohs Bruk AB
Sommarvagn utan värme (Stavsjö)
10600mm
3
Personvagn
4/2
3 ton
11
OBJ*/1972-85
Ohs Bruk AB
Vintervagn med vedkamin och tjänstekupé
6600mm
4
Personvagn
4/2
6 ton
25
OBJ*/1974
Delary
Vintervagn med vedkamin
8700mm
5
Personvagn
4/2
6 ton
25
OBJ*/1981
Delary
Vintervagn med vedkamin
8700mm
6
Personvagn
4/2
6 ton
22
OBJ*/?
Polen
Sommarvagn utan värme Tidigare polsk lådvagn
7900mm
7
Personvagn
4/2+2
5 ton
25
OBJ/2022
Vedkamin och fotogenbelysning
8700mm
10
Personvagn
4/2+2
2 ton
22
OBJ*/1973-84
Nitro Nobel
Sommarvagn utan värme
6600mm
11
Resgodsvagn
2/0
2 ton
0
OBJ*/1975
Delary
Godsfinka med tjänstekupé
4500mm
23
Cafévagn
4/2
3ton
0
O&K 1919
Ohs Bruk AB
Korg byggd av Ohs Bruk AB

*Ombyggd av OBJ

bottom of page