top of page

Ånglok

Emsfors

Emfors

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

Saechiche MF
Brigad
4183/1919
Emsfors Bruk 2
1970
13000kg
D

Detta är ett lok av den så kallade feldtbahn-typen eller 'brigadlok' vilka byggdes i stort antal för den Tyska krigsmakten under 1:a världskriget.


Loken är åttakopplade tanklok utförda som våtångmaskiner med Stephensons slidstyrning. Efter kriget såldes många lok till industrier runt om i världen. OBJ's brigadlok användes dock aldrig i kriget utan såldes helt nytillverkade som överskottsmateriel.

 

'Emsfors' köptes av Emsfors bruk för trafik på deras järnväg till Påskallavik. När driften avvecklades köptes loket av OBJ och renoverades och har sedan dess gjort god tjänst i trafiken.

Tyska loket

Tyska loket

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

Orenstein & koppel
Brigad
8338/1917
Deutsche Reichsbahn 99 33 10
1983
13000kg
D

Liksom Emsfors är detta ett s.k. brigadlok. Lok 3 blev efter första världskriget kvar i Baltikum, och tjänstgjorde både i Lettland och Litauen innan det mot slutet av andra världskriget återfördes till Tyskland.

 

Loket gjorde därefter tjänst hos de Tyska riksbanorna. Efter avställning köptes loket till Sverige av Hans Näckdal i Mårdsund som ämnade bygga upp en museijärnväg i norra Sverige. Loket var dock för tungt för hans bana så loket byttes 1983 mot OBJ's lok Nr 7 från Smedjebackens valsverk.

Polska loket

Polska loket

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

MBA (O&K)
120hk
13584/1944
PKP Ty-3 195
1975

C+tender

Den här maskinen tillverkades 1944 för ett Polskt sockerbruk. Senare kom den att tjänstgöra på de Polska statsbanorna (PKP) tills OBJ köpte den därifrån 1975 för att ha som trafiklok.

 

Loket har sedan inköpet använts flitigt i trafiken och är särdeles lämpligt som utbildningsmaskin då det har en rymlig hytt för att vara 600 mm-lok. På 80-talet fick loket en ny tender då den gamla hade tjänat ut.

 

1994 fick loket en ny tubsats och var tänkt att använda denna i ca 15 år men redan 1996 visade pannan på svaghetstecken varför loket ställdes av. Loket är nu klart efter en fullständig revision och har fått en ny panna.

Smedjebacken

Smedjebacken

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

Orenstein & koppel
40hk
11970/1929
Smedjebackens Valsverk 6
1977
7500kg
B

Detta lok tillverkades av Orenstein & Koppel år 1929 för Smedjebackens Valsverk, där fick loket nr 6 och gjorde god tjänst med flera liknande lok fram till 1959 då det ställdes av. Under 1965 genomgick loket en mindre uppsnyggning på valsverkets industriskola för att 1967 överlämnas till våra kollegor Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred.

 

Hos dem fanns loket fram till 1977 då vi på Ohsabanan förvärvade det genom en bytesaffär. I Ohs fanns redan ett liknande lok, Smedjebackens Valsverk nr 7 (O&K 6770/1914), detta lok renoverades i början på 1980-talet för att sedan bytas mot Nr. 3 ”Tyska loket” och finns idag att beskåda uppe i Smedjebacken.

I slutet av 1980-talet påbörjades även nedplockningen och renoveringen av vårt ”Smedjebacken”, renoveringen stannade tyvärr upp på grund av olika omständigheter. 

Men i slutet av 1990-talet tog ett glatt gäng ungdomar över projektet för att få ihop loket så att det gick att visa upp i alla fall. Men skam den som ger sig, efter nytillverkning av många delar som t.ex. regulator, ventilställ m.m. kunde loket rulla ut från verkstaden för egen maskin en dag i juni 2004.

Idag är loket i det närmaste färdigt men används inte i ordinarie trafik då det är lite svagt och har för små förråd för vår långa bana.

Avyttrade  ånglok

Bild
Nr
Namn
Tillverkare
Typ
Tillv nr/år
Föregående ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd
Från Ohs
Nuvarande ägare
3
Smedjebacken
Orenstein & Koppel
6770/1914
Smedjebackensvalsverk
1974
B
1983
Lokstallet i smedjebacken
1
Mormor
L. Zobel
?
118/1910
Böda Skogsjärnväg
1970
8000Kg
D
1990
Böda Skogsjärnväg
bottom of page