top of page

Ånglok

Emsfors

Emfors

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

Saechiche MF
Brigad
4183/1919
Emsfors Bruk 2
1970
13000kg
D

Föreningens första ånglok var brigadloket ”Emsfors”. Namnet har loket fått på Ohsabanan eftersom loket kom från pappersbruket vid Emsfors. Brigadloken kommer från Tyskland där de tillhörde den tyska arméns Heeresfeldbahnen, HF, under 1:a världskriget och trafikerade allehanda försörjningslinjer bakom fronterna. De byggdes i mer än 2500 exemplar av flera olika tillverkare. Efter kriget såldes de kvarvarande loken som överskottsmateriel till många olika nationer.

 

Vårt lok kom till Sverige och Emsfors bruk 1923 tillsammans med ett systerlok som skänktes till Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ, i Mariefred år1969. Vi hämtade loket i Emsfors den 23 september1970 och lastade loket på lastbilstrailer för transport till smalspårets lokstall i Vetlanda.

 

Här skulle loket göras körklart av medlemmarna i föreningen. Redan året därpå, 1971, var det premiär på Ohsabanan. Loket ankom till Ohs bruk den 5 juni 1971 och nu fanns det en uppställningsplats iordningställd i det gamla pappersmagasinet. Premiärkörningen med resande skedde vid midsommar 1971.

Loket har under årens lopp genomgått många reparationer och förbättringar. Den senaste gjordes 2005-2006 då en ny ångpanna 

tillverkades av Masma i Mariestad. Samtidigt byggdes hjulen om så att de ursprungliga hålaxlarna (axel 1 och 4) togs bort och ersattes med fast lagrade axlar. Loket återställdes också till ett exteriört skick nära original.

Emsfors har varit en ovärderlig dragkraft och är historiskt helt rätt eftersom Ohsbruk själv ägt två lok av denna typ. De skrotades tyvärr långt innan vår förening bildades. Loket har fått behålla sin originalfärg som är mörkt grön. Ångpannanär däremot målad svart. 

 

Text: Lars-Erik Gustavsson

Tyska loket

Tyska loket

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

Orenstein & koppel
Brigad
8338/1917
Deutsche Reichsbahn 99 33 10
1983
13000kg
D

Privatmannen Hans Näckdal köpte ett brigadlok av de östtyska 

statsbanorna, Deutsche Reichsbahn år 1976. Hans avsikt var att använda lokett på en rundbana, byggd på hans fastighet i Mattmar. Men med sin långa hjulbas med fyra axlar var loket olämpligt för rundbanan. En bytesaffär kom då till stånd år 1983 därOhsabanan erhöll brigadloket (DR 99 3310) och Hans Näckdal erhöll det tvåaxliga ångloket Smedjebackens valsverk nr 7, men som först renoverats till kördugligt skick i Ohs bruk.

 

Loket döptes till Tyska loket, och är det andra loket på Ohsabanan med detta namn. Bruket ägde ju också  ett brigadlok med detta namn. Loket kunde tas i drift och har sedan varit i drift i olika omgångar sedan dess. Stora arbeten har lagts ned på ångpannan. Loket har mycket god dragkraft och goda gångegenskaper vilket gör det till nära idealiskt lok för våra resandetåg. Loket ser exteriört ut som det såg ut i trafik hos Deutsche Reichsbahn.

Tyvärr råkade loket ut för ett allvarligt haveri i augusti 2019. En hjulaxel bröts av under gång med ett resandetåg. Ingen person kom till skada men lokets axlar och maskineri blev illa tilltygade. Efter ett snabbt beslut skickades samtliga hjulaxlar till en specialfirma i Žamberk i Tjeckien. Där har två nya hjulaxlar tillverkats och samtliga hjul svarvats och storlagren renoverats med nya lagerytor. Samtidigt har en lång rad reparationsarbeten utförts i Ohs bruk.

 

 

Text: Lars-Erik Gustavsson

Polska loket

Polska loket

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

MBA (O&K)
120hk
13584/1944
PKP Ty-3 195
1975

C+tender

Efter en tågdiggarresa i Polen 1974 kontaktades Polska statsjärnvägarna 

PKP med en fråga om möjligheten att få köpa ett ånglok för 600 mm spårvidd. De erbjöd oss två alternativa lok till försäljning. I augusti 1975 reste en liten delegation ner till Białosliwie, som var 600 mm nätets huvudstation. Härinspekterades loket Ty-3 nr 195 och vi fann loket både intressant och prisvärt. 

 

Köpet genomfördes under hösten och i december anlände lok och tender 

på en öppen polsk normalspårsvagn till Bor station. Vid den tiden var stationen fortfarande bemannad (av Ohsabanans trafikchef Sture Bengtsson) och öppen förvagnslasttrafik, bl.a. åt Ohs Bruk AB. 

Loket är byggt av MBA (f.d. Orenstein & Koppel) 1944 i en serie om fem lok för ett sockerbruk i Zichenau (Ciechanów) i Ostpreussen. Efter 1945 tillfördes detta landområde Polen. Loket övertogs av PKP och tjänstgjorde på flera polska 600 mm-banor. Lokets sista stationering i Polen var i Białosliwié, där det ställdes av under våren 1975.

Loket renoverades först mellan åren 1976-78 och har sedan tjänstgjort i olika omgångar fram tills nu. En ny tender tillverkades 1988 sedan den gamla var totalt genomrostad. På 80-talet fick loket en ny tender då den gamla hade tjänat ut.

 

1994 fick loket en ny tubsats och var tänkt att använda denna i ca 15 år men redan 1996 visade pannan på svaghetstecken varför loket ställdes av. En ny ångpanna tillverkades därför 1999 av Masma i Mariestad. Loket ställdes av 2010 och har därefter reparerats i olika moment fram tills nu, då loket åter kunde tas i bruk hösten 2019.

 

Då hade loket även exteriört återställts till det utseende det hade vid ankomsten till Ohsabanan i december 1975. Idag är det banans starkaste lok och används flitigt i resandetågen. Loket är särdeles lämpligt som utbildningsmaskin då det har en rymlig hytt för att vara 600 mm-lok

 

 

Text: Lars-Erik Gustavsson

Smedjebacken

Smedjebacken

Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föreg. ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd

Orenstein & koppel
40hk
11970/1929
Smedjebackens Valsverk 6
1977
7500kg
B

Detta lok tillverkades av Orenstein & Koppel år 1929 för Smedjebackens Valsverk, där fick loket nr 6 och gjorde god tjänst med flera liknande lok fram till 1959 då det ställdes av. Under 1965 genomgick loket en mindre uppsnyggning på valsverkets industriskola för att 1967 överlämnas till våra kollegor Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred.

 

Hos dem fanns loket fram till 1977 då vi på Ohsabanan förvärvade det genom en bytesaffär. I Ohs fanns redan ett liknande lok, Smedjebackens Valsverk nr 7 (O&K 6770/1914), detta lok renoverades i början på 1980-talet för att sedan bytas mot Nr. 3 ”Tyska loket” och finns idag att beskåda uppe i Smedjebacken.

I slutet av 1980-talet påbörjades även nedplockningen och renoveringen av vårt ”Smedjebacken”, renoveringen stannade tyvärr upp på grund av olika omständigheter. 

Men i slutet av 1990-talet tog ett glatt gäng ungdomar över projektet för att få ihop loket så att det gick att visa upp i alla fall. Men skam den som ger sig, efter nytillverkning av många delar som t.ex. regulator, ventilställ m.m. kunde loket rulla ut från verkstaden för egen maskin en dag i juni 2004.

Idag är loket i det närmaste färdigt men används inte i ordinarie trafik då det är lite svagt och har för små förråd för vår långa bana.

Avyttrade  ånglok

Bild
Nr
Namn
Tillverkare
Typ
Tillv nr/år
Föregående ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd
Från Ohs
Nuvarande ägare
3
Smedjebacken
Orenstein & Koppel
6770/1914
Smedjebackensvalsverk
1974
B
1983
Lokstallet i smedjebacken
1
Mormor
L. Zobel
?
118/1910
Böda Skogsjärnväg
1970
8000Kg
D
1990
Böda Skogsjärnväg
bottom of page