Bli medlem

Medlemskap i Ohs Bruks Järnvägs Museiförening uppnås genom inbetalning av årsavgiften.

Årsavgiften betalas till Bankgiro 765-3181. Ange ditt namn och adress vid inbetalningen.

Medlem  -  300kr​

Medlem i utlandet  -  350kr

Familjemedlem  -  80kr

Ständigt medlemskap  -  4500kr