top of page

Godsvagnar

Feldtbahnvagnar

Dessa vagnar byggdes i stort antal av i princip alla tillverkare av järnvägsmateriel i tyskland för den tyska krigsmakten. Vagnarna skulle vara enkla, lasta mycket, kunna gå i snäva kurvradier och dessutom kunna rulla på dåliga spår. Man valde därför att bygga en vagn med korta boggier som var lagrade i det fem meter långa flakets ändar, på boggins utstickande del gjordes en bromsplattform, vagnens koppelanordning fanns på boggiändarna. Genom att ge vagnarna olika på byggnader kunde de användas för att frakta det mesta man kunde tänkas behöva.

 

När kriget var slut så fanns det stora mängder kvar som såldes obetydligt begagnade genom överskottförsäljning till bland annat olika industribanor i Sverige, däribland Ohs Bruk AB, Emsfors Bruk AB och Nitro Nobel i Gyttorp från vilka vi har vagnar idag.

Stafsjövagnarna

Då Stafsjö Järnväg lades ned 1939 köpte Ohs Bruk AB fyra stycken timmertruckspar för att lättare transportera stockar till sågen och stolpar från impregneringsverket. Då bruket efter 1945 bestämt sig för att börja elda med olja så togs ett truckpar in för att bygga en lång tankvagn, hela projektet föll slutligen på att miljökraven var för hårda redan då och den halvfärdiga vagnen ställdes i Gimmarp.


När SJ kunde erbjuda från ”Dörr till dörr-transporter” med storbehållare (storbehållare är en föregångare till dagens lastväxlarcontainrar, det vill säga en lös behållare som kunde transporteras på den stora järnvägen för att sedan växlas över på t.ex. en lastbil eller smalspårsvagn) bestämde sig bruket för att börja utnyttja detta för svaveltransporterna. För att kunna frakta dessa storbehållare på Ohsabanan behövde man bygga specialvagnar, återigen kom timmertruckarna från Stafsjöbanan till användning.

De tre återstående truckarna togs in på verkstaden och byggdes om med de tyska feldtbahnboggiena som förebild, svängeln behölls dock och mellan dessa byggdes en ram av U-balk upp, flaket blev då 10 meter långt och två meter brett vilket även passade bra för massavedens längd och måtten på de färdiga balarna med pappersmassa. I flaket fälldes två spår in över vardera boggin så att storbehållarna kunde spelas över från normalspårsvagnarna i Bor, på flaket mellan dessa lastades sedan andra varor som skulle transporteras.


Dessa tre vagnar fungerade mycket bra och därför byggdes den gamla oljevagnen om efter samma konstruktion förutom att den byggdes utan spår för storbehållarna. Ingen av vagnsramarna är identisk med någon av de andra utan alla är uppbyggda på olika sätt, vilket nog får anses som rätt underligt.

 Vagn 35 hade en spricka i ramen och därför plockades den tidigt på boggier och svänglar. Ramen ligger idag i förråd i väntan på resurser för att renoveras upp i driftsdugligt skick.

Fellingsbrovagnarna

Då Nitro Nobel i Gyttorp behövde nya vagnar vände man sig till AB Bröderna Envall i Fellingsbro. De använde de gamla feldtbahnvagnarna som förebild och gjorde en modifierad version med grövre ram och boggier med rullager. Man byggde även en version där ramen förlängdes så den täckte den ena boggin helt. Dessa vagnar fungerade så bra att man även bestämde sig för att börja byta ut de boggier man hade på de gamla feldtbahnvagnarna.

Vagn 66-69 är fyra av de totalt nio tankvagnar som fanns vid Nitro Nobel, de användes för att transportera bland annat syra till sprängämnesfabriken. Idag transporteras endast vatten i vagnarna för att fylla på vattentorn och brandtunnor utefter Ohsabanan. Vagn 67-69 är större och har en tank i aluminium.


Tank och ram från vagn 67 står för närvarande lastad på en större flakvagn som användes som brandvagn ett tag under 1990-talet.

Övriga godsvagnar

Nr
Bild
Typ
Antal axlar/bromsade
Vikt
Lastar
Tillverkare
Föregående ägare
Övrigt
Längd
20
Vagnsram
2/0
1ton
4ton
HMK/1904
Ohs Bruk AB
4700mm
21
Vagnsram
2/0
1ton
4ton
HMK/1904
Ohs Bruk AB
Ramverk
4700mm
22
Flakvagn (HFB)
4/2
2ton
5ton
HFB
Ohs Bruk AB
Bangårdsvagn
6600mm
24
Täckt godsvagn (HFB)
4/2
3ton
5ton
O&K 1919
Ohs Bruk AB
Bangårdsvagn Korg Byggd av Ohs Bruk AB
6600mm
26
Flakvagn (HFB)
4/2
2ton
5ton
HFB
Ohs Bruk AB
6600mm
27
Flakvagn (HFB)
4/2
2ton
5ton
HFB
Ohs Bruk AB
6600mm
28
Flakvagn (HFB)
4/2
2ton
5ton
O&K 1919
Ohs Bruk AB
6600mm
29
Flakvagn (HFB)
4/0
2ton
5ton
O&K 1919
Ohs Bruk AB
Renoverad 2006
6600mm
30
Flakvagn (HFB)
4/0
2ton
5ton
Waggonfabrik AG Rastatt
Ohs Bruk AB
Bangårdsvagn
6600mm
31
Flakvagn (HFB)
4/0
5ton
HFB
Ohs Bruk AB
Bangårdsvagn
6600mm
32
Flakvagn (HFB)
4/0
2ton
5ton
HFB
Ohs Bruk AB
Bangårdsvagn
6600mm
35
Flakvagn (stavsjö)
OBAB
Ohs Bruk AB
Skrotat ramverk på impregneringen
10600mm
36
Flakvagn (Stavsjö)
4/2
6ton
10ton
OBAB
Ohs Bruk AB
Ram tillverkad OBAB boggier från Stavsjö
10600mm
40
Vagnsram
2/0
1ton
4ton
Råå Mek. Verkstad/1905
Emsfors Bruk AB
Ramverk
4700mm
41
Tankvagn
2/2
2ton
4ton
SMV/1921
Emsfors Bruk AB
Försedd med broms av OBJ
4700mm
42
Timmervagn
2/0
1ton
4ton
SMV/1921
Emsfors Bruk AB
4800mm
45
Flakvagn (HFB)
4/2+2
2ton
5ton
HFB
Emsfors Bruk AB
Bangårdsvagn
6600mm
47
Flakvagn (HFB)
4/2+2
2ton
5ton
HFB
Emsfors Bruk AB
Bangårdsvagn
6600mm
50
Täckt godsvagn (HFB)
4/2+2
3ton
5ton
HFB
Nitro Nobel
Korgen byggd av Nitro Nobel
6600mm
51
Lådvagn (HFB)
4/2
2ton
5ton
HFB/OBJ
Nitro Nobel
Fd.Grusvagn ombyggd av OBJ. Godkänd som personvagn.
6600mm
52
Flakvagn
4/2
2ton
5ton
C.Blumhardt
Nitro Nobel
Bangårdsvagn
6600mm
53
Flakvagn
4/2
2ton
5ton
HFB
Nitro Nobel
Bangårdsvagn
6600mm
55
Flakvagn
4/2+2
2ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
6600mm
56
Flakvagn
4/2+2
2ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
6600mm
57
Flakvagn
4/2+2
2ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
Bangårdsvagn
6600mm
60
Flakvagn
4/2
2ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
6600mm
61
Flakvagn
4/2
2ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
6600mm
66
Tankvagn
4/2+2
2ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
5100mm
67
Tankvagn
2ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
Tank och ram upplastad på vagn 110
6600mm
68
Tankvagn
4/2+2
3ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
6600mm
69
Tankvagn
4/2+2
3ton
5ton
BEF
Nitro Nobel
6600mm
70
Flakvagn
2/2
1ton
4ton
Ljungrens
Delary Strömsnäsbruk
Försedd med broms av OBJ
4500mm
71
Flakvagn
2/0
1ton
4ton
Ljungrens
Delary Strömsnäsbruk
4500mm
72
Flakvagn
2/0
1ton
4ton
Ljungrens
Delary Strömsnäsbruk
4500mm
73
Flakvagn
2/0
1ton
4ton
Ljungrens
Delary Strömsnäsbruk
4500mm
86
Flakvagn
2/0
3ton
Ödeshög/1951
Delary
Bangårdsvagn
90
Lådvagn
2/2
1ton
4ton
Ljungrens
Delary Strömsnäsbruk
Korgen byggd 1979 senare försedd med broms.
4500mm
200
Vagnsram
2/0
2ton
4ton
Ljungrens
Ram Delary Strömsnäsbruk
Bangårdsvagn
4500mm
201
Flakvagn
4/0
6ton
10ton
?
Polen PKP 1228
Bangårdsvagn
9000mm
202
Flakvagn
4/0
6ton
10ton
?
Polen PKP 1234
9000mm
203
Flakvagn
4/0
6ton
10ton
?
Polen PKP 1235
Bangårdsvagn
9000mm
204
Flakvagn
4/0
6ton
10ton
?
Polen PKP 1259
Bangårdsvagn
9000mm
206
Timmertruckspar
4/0
5ton
10ton
WBW/1952
Polen PKP 1306
5800mm
207
Timmertruckspar
4/0
5ton
10ton
WBW/1952
Polen PKP 1309
5800mm
208
Timmertruckspar
4/0
5ton
10ton
WBW/1952
Polen PKP 1338
5800mm
209
Timmertruckspar
4/0
5ton
10ton
WBW/1952
Polen PKP 1638
5800mm

BEF - AB Bröderna Envall i Fellingsbro
EBAB - Emsfors Bruk AB
HFB - Heeresfeldbahn
HMK - Helsingborg Mek verkstad
NN - Nitro Nobel
OBAB - Ohs Bruk AB
OBJ - Mf. Ohs Bruks Järnväg
O&K - Orenstein & Koppel
SMV - AB Svenska Maskinverken
WBW - VEB Lowa Waggonbau Weimar

bottom of page