top of page

Historien om Ohsabanan

Bruket

Ohs bruk anlades som järnbruk år 1668 vid sjön Ruskens utlopp i Osån som bildar en del i Lagans vattensystem. Brukets produkter baserades på myrmalm som togs ur sjön. Järnbruket upphörde år 1869. År 1893 köptes bruket av SanfridBerglund. Han lät bygga en pappersmassefabrik med sulfitmetoden.

Bruket drevs sedan av familjen Berglund i tre generationer. Sonen Erik tog överefter faderns död 1916. Tredje generationen med Stig Berglund tog över 1950. Bruket om- vandlades till aktiebolag redan 1913 AB Ohs Bruk. 

 

År 1960 såldes bruket till Billeruds AB. Det var i första hand de stora skogsarealerna som tillhörde AB Ohs Bruk som var intressanta förvärmlandsbaserade Billeruds. Billeruds gjorde också ett byte med statliga Domänverket 1967, då skogarna runt Ohs bruk övergick till Domänverket mot att Billeruds erhöll skogsmark i Värmland. 

AB Ohs Bruk kom trots allt att leva vidare. Bruket var litet men hade nu specialiserat sig på kvalitéter för hygienpapper. Dessutom fanns här ett störresågverk och ett impregneringsverk.

I oktober 1978 kom den definitiva nedläggningen. Bruket såldes och här flyttade istället Horda Gummifabrik in i en del av lokalerna. Även den verksamheten ärnumera flyttad till huvudfabriken i Horda. Istället ägs lokalerna idag av ett Lammhultbaserat återvinningsföretag.

 

Brukets egen järnväg anlades mellan åren 1907 och 1910. Den förstauppsättningen rullande materiel, lok och vagnar, köptes begagnade och kom från Helsingborg–Råå–Ramlösa Järnväg, HRRJ. Under 1920-talet förstärktes lok- och vagnparken med tyska fordon från f.d. Heeresfeldbahnen, HF. Dragkraften moderniserade runt 1950. Ett begagnat motorlok köptes från Kosta Järnväg. Det var tillverkat av Kalmar verkstad som nr 36 år 1937 för Nättraby–Alnaryd–Älmeboda Järnväg, NAEJ. Även vagnparken moderniserades något då man övergick till transport av svavel i storbehållare. Dessa behållare kom till Bor på normalspåriga SJ-vagnar och vinschades över på nybyggda smalspårigaflakvagnar.

 

Att transportera råvaror och färdiga produkter på detta sätt ända in på 1960-talet var ovanligt men brukets ledning höll fast vid sin järnväg ända fram till 1967. Nedläggningen kom i samband med industrisemestern.

 

Därefter tog lastbilstrafiken över brukets transporter. Banan fick ligga kvar som en slags reserv eller kanske mer som ett förhandlingskort gentemot åkerierna? Så banan fick sakta somna in och blev snart övervuxen av skog och gräs.

Text: Lars-Erik Gustavsson

Flygfoto över Ohs Bruk 1946

De anställda vid bruket. Fotografen står troligen med ryggen mot norr med stenmagasinet till höger utanför bild. 

Franska loket i Bor Norra. I bakgrunden skymtas stationshuset.

Museijärnvägens första år

Efter att ha legat i träda sedan början på sommaren 1967 återuppstod Ohsabanan som museijärnväg tack vare ett gäng entusiasters intresse för järnvägar i allmänhet och de smalare spårvidderna i synnerhet. Trafiken på bruksbanan upphörde vid starten på industrisemestern 1967. Lyckligtvis lät ägaren Ohs Bruk AB inte omedelbart riva upp den så som var fallet med många andra nedlagda järnvägar.

 

Banan hade under sina sista driftårtilldragit sig intresse från personer inom den ännu relativt unga museijärnvägsrörelsen och enskilda järnvägsintresserade. När trafiken sedan upphörde fanns intresse från redan etablerade föreningar att ta över rullande materiel från banan. Så skedde också i mindre skala, men när föreningenbildades 1970 fanns det fortfarande mycket kvar. Det var således en nästan intakt järnväg som låg och väntade på att bevaras.

Tre herrar räknas som föreningens tillskyndare: Gustav Svensson, Lars Hed och Sven Pålsson. Efter att ha besökt Ohs bruk ett antal gånger och sonderat terrängen och diskuterat med bruksledningen kallade de till ett möte den 30 maj i brukslokalen, som ännu står kvar vid fabriksporten. Efter en stunds diskussion ställde mötesordföranden frågan;

-Ska vi bilda en museiförening som bevarar järnvägen? 

 

Svaret från församlingen blev;

-Såklart, det är ju därför vi är här! 

Föreningen bildades och de 23 mötesdeltagarna förevigades av lokaltidningen stående på en godsvagn. Ohsabanan hade räddats till eftervärlden. De deltagande startade föreningen med en rivstart. Redan efter att startmötet avslutats och kaffe intagits gav sig de deltagande, efter att ha fått ordning på Ohsalokets vattenslang, iväg och röjde ett par kilometer av linjen. Även om järnvägen var intakt så hade gräs och buskar hunnit växa ordentligt på de tre årsom den inte trafikerats.

 

Den svåra höststormen 1969 hade dessutom lagt gott om stormfällda träd över banan och som inte det var nog hade man lagt ett stort virkesupplag på spåret i backen nedanför Stensjön, vilket hindrade framfarten efter att röjningen fram till dit gått med stormfart. Redan ett par veckor in i juni var banan röjd fram till virkesupplaget och befanns bitvis vara i ganska gott skick, bitvis sämre.


Att bespruta järnvägen mot ogräs ansågs tidigt vara viktigt, framgår det av mötesprotokoll, och det blev också gjort under året. Den 11 juli kom så till slut röjningståget fram till Bor. Det hade varit en lång dag för arbetsstyrkan på tåget. Undervägs hade de fått såga sig igenom ett femtiotal stormfällda träd som lågöver järnvägen och tämligen tröttkörda hade de till slut tappat orken och bestämde sig för att köra den sista kilometern på vinst och förlust utan att röja. Det visade sig att det fanns spår där nere i gräset och strax före klockan 19 anlände man till Bor. Efter en stund kördes tåget fram till lastkajen och klockan 19.27 mötte SJ:s persontåg. För första gången på tre år och en vecka var Ohsatåget åter i Bor.

Den officiella återinvigningen av Ohsabanan skedde den 25 juli. Motorloket Ohs var pyntat med emblem och flaggor och på remmalagsvagnen satt medlemmar och inbjudna. Klockan 11.08, åtta minuter försenat, avgick tåget från Ohs bruk för att anlända till Bor klockan 12.22. Loktjänsten delades upp mellan de medlemmar som dittills skaffat sig kompetens att framföra loket och såväl fram som återresan gick utan incidenter.

Resenärerna fick skydda sig mot björkruskor och annan växtlighet som på många ställen växte in över banan men hade det mycket trevligt under resan. Om invigningen rapporterades fylligt i både Värnamo Nyheter, Värnamo Tidning, Smålands Dagblad och Vetlandaposten. Ohsabanan förekom överhuvudtagetflitigt i pressen de första åren, flera tidningar hade större och mindre reportage om verksamheten.

Text: Ingemar Bengtsson

Artikel om Ohsabanans räddning.

Invigningståget är avgångsklart från Bor den 25 juli 1970. I lokhytten en glad Sven Påhlsson, föreningens första maskinchef. Foto: Lars-Erik Gustavsson.Text: Lars-Erik Gustavsson.

Efter mötesförhandlingarna påbörjades genast arbetet med att röja spåret. Här ärAnders Åslund t.v. och Gustav Svens- son i full färd med att rensa en växel frångräs. Foto: Värnamo Nyheter. Text: Lars-Erik Gustavsson.

bottom of page