top of page

Om banan

Järnvägen ligger fortfarande kvar i sin helhet på 14,5 km. Från Ohs vid sjön Ruskens sydligaste spets, stiger banan upp till en högplatå med skog och myrar. Sedan sjunker banan igen ner mot Bor (som mest med 41 promille). Stationerna längs sträckan har dock förändrats något sedan banan blev museijärnväg just för att passa dagens turistverksamhet bättre.

banprofil.jpg

Bantekniska data
Spårvidd: 600 mm
Längd i huvudspår: 14,5 km
Största stigning: 41 o/oo
Minsta kurvradie i huvudspår: 100 m
Rälsvikter: 14-27 kg/m
Största tillåtna hastighet: 20 km/h

Stationer & hållplatser:

Ohs (km 14,5)

I Ohs finns det idag rundgångsspår, vändskiva, vagnhall, verkstad och lokstallar. Där finns också alla de serviceställen i form av vattentorn med vattenhäst och kolbrygga med tillhörande kolgård samt vedbod. Det finns även ett stationshus och ett Jernvägscafé där man kan köpa olika förfriskingar, fika, böcker och souvenirer.

Bangårdsområdet har sedan 1970 genomgått en omfattande utbyggnad för att kunna ställa upp all rullande materiel både ute och inne i de olika hallarna. På brukets tid fanns detta inne på bruksområdet. Tyvärr så har nästan allt spår på bruksområdet tagits bort efter att massabruket lades ner.

Impregneringen (km 13,9)

Detta är en gammal lastplats som tillhörde bruket i Ohs. Här låg ett impregneringsverk som behandlade virke från den såg som tillhörde bruket inne i Ohs. Idag fungerar platsen som lagerplats för räler och vagnar som väntar på renovering.

Ekebohult (km 12,8)

Detta är en hållplats för Ekebohults gård. Tåget stannar bara på begäran av resande och ibland även för att lämna och hämta upp gods.

Elgaryd (km 10,5)

Vid hållplatsen i Elgaryd finns en grillplats. Även här stannar tåget på begäran.

Gimarp (km 9,8)

Här mitt i skogen ligger den enda mötesstationen mellan Ohs och Bor Norra med växlar i bangårdens båda ändar. Stationshuset består av en liten expedition och ett vindskydd för väntande resenärer. Här finns också ett vattentorn med tillhörande vattenhäst. Från stationen går en vandringsled runt Elgarydssjön och till naturreservatet Moens urskog.

Gimarpsby (km 8,6)

Hållplats nära just Gimarps by.

Hösjömo (km 5,9)

Hållplats för torpet Hösjömo. Kan användas för den som tänker vandra en bit för att kliva på tåget igen på ett annat ställe.

Stensjön (km 4,0)

Stationen med ett stickspår ligger vid sjön med samma namn. Här finns banans minsta stationshus. Ibland lämnas och hämtas vagnar lastade med timmer och annat på stickspåret. Tågen har ett fast uppehåll här.

Sjövägen (km 1,8)

Vid denna hållplats kan den som önskar gå av och besöka naturreservatet Rusareboäng.

Bor Norra (km 0,0)

Ohsabanans andra ändstation ligger i Bor och kallas Bor Norra för att skilja sig från den som ligger vid den normalspåriga järnvägen. Här kan man byta mellan Ohsabanan och Krösatågets motorvagnar. Stationen har ett litet stationshus, en vändskiva och ett rundgångsspår. Förr så lastades godset från bruket om till normalspåriga godsvagnar och på andra hållet så togs massaved och förnödenheter med hem till bruket i Ohs.

bottom of page