top of page

Das Internet

Utgivande enhet
Särtryck
Utgåva
Titel
Utgivningsdatum
Första giltighetsdatum
Giltighetstid
Handläggare
Giltigt/ogiltigt
Ingår i säo
Ingår i TRI
Ba
BA 06
1
Teknisk handbok för spårväxlar
05/03/24
05/03/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
Sty
STY 01
21
Förteckning över styrande dokument
3/1/24
3/1/24
tv
Ingemar Bengtsson
Giltigt
Sty
STY 02
4
Organisationsplan
6/1/22
6/1/22
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
x
Sty
STY 03
5
Säkerhetsstyrningssystem
6/1/22
6/1/22
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
Sty
STY 04
3
Internkontroll
6/1/22
6/1/22
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
x
Sty
STY 05
4
Utgivning och hantering av föreskrifter, handböcker och cirkulär
1/10/23
1/10/23
tv
Lennart Carlsson
giltigt
x
Sty
STY 06
5
Befattningsbeskrivning Trafiksäkerhetshandläggare
1/10/23
1/10/23
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
x
Sty
STY 07
3
Befattningsbeskrivning Kompetensnämnden
6/1/22
6/1/22
tv
Lennart Carlsson
giltigt
x
Sty
STY 08
2
Mål för säkerhetsarbetet
6/1/22
6/1/22
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
x
Sty
STY 101
3
Handbok Konsekvens, riskanalys
6/1/22
6/1/22
tv
Ulf Åkesson
giltigt
x
Ba
BA 01
2
Befattningsbeskrivning Banavdelningen
6/1/22
6/1/22
tv
Lennart Fransson
giltigt
x
Ba
BA 02
3
Föreskrift för banbesiktning
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
x
Ba
BA 03
5
Kompetenskrav banbesiktning
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
x
Ba
BA 04
3
Bantekniska normer
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
x
Ba
BA 05
1
Föreskrift om K-nycklar
8/23/05
8/23/05
tv
Lennart Fransson
giltigt
Ba
BA 07
1
Arbeten vid banavdelningen av betydelse för säkerheten
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
x
Ba
BA 08
1
Tavlor och märken
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
x
Ba
BA 101
2
Trafikplatshandbok Ohs Bruk
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
Ba
BA 102
2
Trafikplatshandbok Impregneringen-Bor Norra
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
Ba
BA 103
1
Plankorsningar vid Ohs Bruks Järnväg
7/1/05
7/1/05
tv
Lennart Fransson
giltigt
Ba
BA 104
1
Besiktningsprotokoll för spårväxlar
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
Ba
BA 105
1
Besiktningsrapport med objektsförteckning
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
Ba
BA 106
1
Besiktningsrapport
3/1/24
3/1/24
tv
Bo-Lennart Andersson
giltigt
Ma
MA 01
2
Befattningsbeskrivning Maskinavdelningen
6/1/22
7/1/05
tv
Ulf Åkesson
giltigt
x
Ma
MA 02
2
Säkerhetsbesiktning och funktionskontroll av fordon
6/1/22
6/1/22
tv
Ulf Åkesson
giltigt
x
Ma
MA 03
2
Utbildningsplan Besiktningsmän för fordon
6/1/22
6/1/22
tv
Ulf Åkesson
giltigt
x
Ma
MA 101
1
Kontroll och justering av lokbroms
7/1/05
7/1/05
tv
Ulf Åkesson
giltigt
Ma
MA 102
2
Daglig tillsyn av fordon
6/1/22
6/1/22
tv
Ulf Åkesson
giltigt
Ma
MA 103
1
Ånglokslära
1/1/21
1/1/21
tv
Lars-Erik Gustafsson
giltigt
Ta
TA 01
2
Befattningsbeskrivning Trafikavdelningen
6/1/22
6/1/22
tv
Lennart Carlsson
giltigt
x
Ta
TA 02
5
Hälsokrav för personal med säkerhetstjänst
6/1/22
6/1/22
tv
Lars-Erik Gustavsson
giltigt
x
Ta
TA 03
4
Utbildningsplaner
6/1/22
6/1/22
tv
Christina Lilja
giltigt
x
Ta
TA 04
5
Olyckshantering
6/1/22
6/1/22
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
x
Ta
TA 05
2
Informationssystem
6/1/22
6/1/22
tv
Lennart Carlsson
giltigt
x
Ta
TA 06
51
Tidtabellsbok
5/1/22
5/1/22
4/30/23
Lennart Fransson
giltigt
x
X
Ta
TA 07
3
Instruktion för lastning av gods
6/1/22
6/1/22
tv
Lennart Carlson
giltigt
x
Ta
1
MRO säo
1/1/82
1/1/82
tv
MRO
giltigt
x
X
Ta
TA 08
1
Transport av vagn med storbehållare
6/10/06
6/10/06
8/31/06
Lennart Fransson
ogiltigt
x
Ta
TA 09
1
Föreskrifter för byggspår
11/1/19
11/1/19
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
x
X
Ta
TA 101
1
Instruktion för bromsare
7/1/05
7/1/05
tv
Lennart Carlsson
giltigt
x
X
Ta
TA 102
1
Växlingsinstruktion
11/24/93
11/24/93
tv
Lennart Carlsson
giltigt
x
X
Ta
TA 103
1
Instruktion för alkoholkontroll
7/1/18
7/1/18
tv
Ingemar Bengtsson
giltigt
x
X
bottom of page